Kontakty

PRESBYTERSTVO

Farský Úrad Reformovanej
Kresťanskej Cirkvi
Andreja Sládkoviča
07101 Michalovce
071 01
PREDSEDNÍCTVO
Juraj Gajdošoci, Mgr. - zborový farár Andreja Sládkoviča 7 071 01 Michalovce +421 56 333 71 73
+421 905 746 744
gajdosocijuraj@azet.sk
Jaroslav Bánoci, Ing. - kurátor zboru, presbyter Remeselnícka 33 071 01 Michalovce +421 56 642 09 06
+421 903 904 483
banocijaroslav@gmail.com
PREVÁDZKOVO - HOSPODÁRSKA KOMISIA
Matúš Gazdovič - presbyter, zapisovateľ J.Hollého 70 071 01 Michalovce +42156 643 59 49
+421 905 627 935
mgazdovic@zoznam.sk
Michal Kontra - presbyter J.Bottu 24 071 01 Michalovce +42156 642 01 70
+421 905 394 564
Juraj Čisár - presbyter Topoľová 8, Michalovce +421 903 264 522 juraj.cisarww@gmail.com
Ing. Patrik Sabov - presbyter Grófa Antala Sztárayho 7, 071 01 Michalovce +421 903 553 457 patriksabov@zoznam.sk
Július Sabo - presbyter Humenská 13, Michalovce +421 905 464 682 juliussabo52@gmail.com
FINANČNÁ KOMISIA
Martin Ohriska, Ing. - presbyter, pokladník Brezová 25 071 01 Michalovce +421 905 209 338 mohriska@gmail.com
Štefan Vajda ml. - presbyter Severná 4, Michalovce +421 949 628 306 pista155@gmail.com
Dušan Godočík - presbyter Zemplínska 40 071 01 Michalovce +421 903 216 380
Milan Gajdoš, Ing. - presbyter Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce +42156 642 01 10
+421 917 083 181
gajdos.milan44@gmail.com
REVÍZNA KOMISIA
Zdeno Virčík, Ing. - presbyter Okružná 94 071 01 Michalovce +42156 642 351 80
+421 902 255 565
+421 903 764 928
virzde@wmx.sk
Radoslav Soták, JUDr. - presbyter Gogoľa 94 071 01 Michalovce +421 907 106 449 radoslavsotak@gmail.com
Marta Gajdošová, Mgr. - presbyter Hrnčiarska 44 071 01 Michalovce +42156 642 01 10
KOMISIA PRE PRÁCU S DEŤMI A MLÁDEŽOU
Blažej Knežo, Ing. - presbyter J.Švermu 19 071 01 Michalovce 056 643 30 04
+421 903 419 59
knezob@gmail.com
Erika Jutková, MUDr. - presbyter Cyrila a Metoda 32 071 01 Michalovce 056 643 37 34
+421 915 867 183
jutkovaerika@gmail.com
Timea Sotáková, JUDr. - presbyter Gogoľa 19 071 01 Michalovce +421 908 991 373 timi78@post.sk
Viera Bánociová, Mgr. - presbyter Kapušianska 16 071 01 Michalovce +421 910 994 334 viera.banociova@gmail.com
MISIJNO - DIAKONICKÁ KOMISIA
Marta Sotáková - presbyter Gogoľa 19 071 01 Michalovce 056 642 18 76
Anna Tomašuľová - presbyter Rázusa 9 071 01 Michalovce 056 644 32 04
+421 907 293 321
Jozefína Štefančíková - presbyter Jána Bottu 2, Michalovce +421 908 970 729
KANTORI ZBORU
Dziak Ján, Mgr.
Ing. Blažej Knežo
DIRIGENTKA ZBORU
Savková Veronika, Mgr.
Návrat hore