NEPREHLIADNITE

Oznamy 12.7.2020

  • Biblická hodina v stredu 15. 7. 2020 nebude.
  • V kostole sú k dispozícii Kalvínske hlasy a Remidia, pre odberateľov a pre záujemcov.
Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK 36 5200 0000 0000 1114 2477

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.
Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.
Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

ROZPIS VYUČOVANIA NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
NA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020
PONDELOK Základná škola č. 6, ul. Okružná 17 6 hod. 1. – 4. ročník
7 hod. 5. – 9. ročník
Základná škola Pavla Horova č. 8, ul. Kpt.Nálepku 16 7 hod. 1. – 4. ročník
Základná škola č. 5, ul. Školská 2 8 hod.
UTOROK Základná škola č. 7, ul. Krymská 5 8 hod.
STREDA Základná škola č. 2, ul. Jána Švermu 6 7 hod. 1. – 4. ročník
8 hod. 5. – 9. ročník
Základná škola Pavla Horova č. 8 ul. Kpt.Nálepku 16 7 hod. 5. – 9. ročník
ŠTVRTOK Základná škola č. 1, T.J. Moussona 4 7 hod.
Návrat hore