ROK 2018

Aktuality a Oznamy rok 2018

OZNAMY zo 16.12.2018
 • Prípravu konfirmantov a stretnutie mládeže máme v piatok 21.12.2018, nácvik vianočného programu !
 • Adventné evanjelizačné bohoslužby budú v piatok 21.12.2018 o 17,00 hod. ; káže brat Bohdan Roháček
 • Štvrtá adventná nedeľa 23.12.2018 – bohoslužby o 10,00 hod. ; vysluhuje sa večera Panová
 • Popoludní v nedeľu 23.12.2018 o 16,00 hod. bude v našom kostole koncert Joel , Ján Dziak, Dubiny
 • Štedrý deň v pondelok 24.12.2018 – bohoslužby o 16,00 hod. , vystúpia deti s programom
 • Prvý sviatok vianočný 25.12.2018 – bohoslužby budú o 10,00 hod. , spieva mládež a SDG, vysluhuje sa večera Panová
 • Druhý sviatok vianočný 26.12.2018 – bohoslužby o 10,00 hod.
 • V kostole sú k zakúpeniu kalendáre a rôzne kresťanské knihy !
 • Všetkým prajeme požehnaný záver adventného obdobia!
Bohoslužby
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 9.12.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu o 17,30 hod.
 • V piatok 14.12.2018 príprava pre konfirmantov a stretnutie mládeže
 • Adventné stretnutie detí bude v nedeľu 16.12.2018 o 14,00 hod. ; Nedeľná škola pozýva deti, rodičov a starých rodičov
 • Vianočný koncert kresťanskej hudobnej skupiny Joel bude v nedeľu 23.12.2018 o 16,00 hod. v našom kostole
Gajdošoci Juraj
Joel
Bezpečnosť na cestách
OZNAMY z 2.12.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu o 17,30 hod.
 • Nedeľná škola pozýva všetky deti na nácvik vianočného programu
 • Adventné stretnutie detí máme 16.12.2018 od 14,00 hod. , pozývame všetky deti, rodičov a starých rodičov
 • V piatok 7.12.2018 nebude príprava konfirmantov a stretnutie mládeže
 • V našom zbore prebieha adventná zbierka šatstva a obuvi pre núdznych
 • Všetkým Vám želáme požehnaný Boží adventný čas 2018
Gajdošoci Juraj
ADVENTNÝ EVANJELIZAČNÝ TÝŽDEŇ – ROZPIS
 • Utorok, 4. decembra o 18.00 v Trhovišti – Jana Tabačková
 • Štvrtok, 6. decembra o 18.00 v Lúčkach – Denisa Vargová (ECAV)
 • Nedeľa, 9. decembra o 15.00 v Palíne – Michal Stuľak (GrKC)
 • Utorok, 11. december o 18.00 v Bežovciach – Pavol Kačkoš
 • Štvrtok, 13. december o 18.00 v Lastomiri – Anna Debnárová (ECAV )
Marek Kačkoš
prezentacia knihy
OZNAMY z 25.11.2018
 • Streda :
   • Biblická hodina 11,00 hod.
   • Nácvik spevokolu 17,30 hod.
 • Piatok – príprava konfirmantov a stretnutie mládeže
 • Stretnutie reformovaných rodín 2.12.2018 , ref. kostol Vyšný čaj o 15,00 hod. ; prednášajú manželia Korečkoví
 • Klub mladých v Palíne 7.12. – 8.12. 2018 , začiatok je 7.12. o 18,00 hod.
 • Počas adventu prebieha naša zbierka šatstva, obuvy a hračiek pre núdznych
 • Adventné misijno diakonické stretnutie bude 2.12.2018 o 15,00 hod., vysluhovaná bude večera Pánova
 • V kostole je široka ponuka kresťanských kníh, sú vhodné aj ako vianočný darček
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 18.11.2018
 • Biblická hodina v stredu o 11,00 hod.
 • Nácivk spevokolu v stredu 21.11.2018 o 17,30 hod.
 • Nedeľná škola srdečne pozýva všetky deti na nácvik vianočného programu
 • Kto má záujem, môže si objednať cirkevnú tlač na rok 2019
 • Regionálna prehliadka cirkevných spevokolov Rakovec nad Ondavou 25.11.2018 o 14,30 hod. v gréck.katol. chráme, účinkuje aj náš zborový spevokol Soli Deo glória
 • Dobrovoľná zbierka Pomôžme Esterke, bude v nedeľu 25.11.2018 pri východe z kostola
Gajdošoci Juraj
Turnaj reformovaných 2018
OZNAMY z 11.11.2018
 • Biblická hodina bude v stredu 14.11. 2018 o 11,00 hod.
 • Nácvik spevokolu sa uskutoční v stredu 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok
 • Seniorátny deň OH seniorátu – 24.11.2018 od 10,00 hod. v kultúrnom dome v Sečovciach – Duchovný odkaz posledných 100 rokov
Gajdošoci Juraj
Duchovný odkaz
OZNAMY zo 4.11.2018
 • Stredajšia biblická hodina nebude !
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 7.11.2018 o 17,30 hod.
 • Konferencia o modlitbe bude vo Vysokej nad Uhom v nedeľu 11.11.2018 o 15,00 hod. , prednáša senior J. Brecko
 • Klub mladých bude v piatok 9.11.2018 o 16,30 hod. v Michalovciach
 • Kantorský kurz – Organizuje Michalovský seniorát, prihlásiť sa môže každý, kto má záujem o cirkevnú hudbu. Začiatočník aj pokročilý. Dieťa aj dospelý. Kurz bude prebiehať v priestoroch Michalovského cirkevného zboru vo forme individuálneho vyučovania v hre na klavesový nástroj raz týždenne počas školského roku 2018 – 2019 v čase, ktorý si dohodne účastník s lektorom. Kurz je bezplatný a účastnikom bude po absolvovaní kurzu preplatené cestovné. Prihlásiť sa môžete na farskom úrade do konca novembra 2018.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 21.10.2018
 • Nácvik spevokolu vo štvrtok o 17,30 hod.
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok o 17,00 hod.
 • Večera Pánova na Nové víno bude v nedeľu 28.10.2018
 • Misijno diakonické stretnutie s večerou Pánovou v nedeľu 28.10.2018 o 15,00 hod.
 • Benefičný ples sa uskutoční 24.11.2018 v reštaurácii Zlatý Bažant v Michalovciach – Remidia n.o.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 14.10.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 17.10. o 17,30 hod.
 • Klub mladých v Palíne – piatok a sobota 18. – 19.10.; začiatok v piatok od 18,00 hod.
 • Zbierka pre reformovaný zbor v Záhore na opravu kostola bude v nedeľu 21.10.2018
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 7.10.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 10.10.2018 o 17,30 hod.
 • Prípravu konfirmantov a strtenutie mládeže máme v piatok
 • V kostole si môžete objednávať cirkevnú tlač na rok 2019
 • Seniorátne stretnutie presbyterov bude v nedeľu 14.10.2018 v Bežovciach o 15,00 hod.; téma stretnutia : Presbyter v rodine
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 30.09.2018
 • Prebieha prihlasovanie na odber cirkevnej tlače – Finančná komisia presbyterstva
 • Príprava konfimantov a stretnutie mládeže bude v piatok 5.10.2018
 • Konferencia reformovaných rodín sa uskutoční 5. – 7. októbra 2018 v hoteli Chemes – Remidia n.o.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 23.09.2018
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok 28.9.2018
  • prvý ročník 15,30 hod.
  • druhý ročník 16,00 hod.
  • stretnutie mládeže 16,30 hod.
 • Prebieha prihlasovanie na odber cirkevnej tlače na rok 2019, v kostole – Finančná komisia
 • Po stopách reformácie 12.-13.10.2018 , poznávací výlet organizuje Remidia n.o.
záväzná prihláška po stopách reformácie – info
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 15.09.2018
 • Klub mladých – v piatok 21.9.2018 o 16,30 hod. v michalovskej zborovej sieni
 • Začína sa objednávanie cirkevných tlačovín na budúci rok, zabezpečuje Finančná komisia presbyterstva
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 9.09.2018
 • V stredu 12.09.2018 nebude nácvik spevokolu
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 14.09.2018 Po stopách reformácie – výlet 12.-13.10.2018 – Debrecín, Gonz, Vizsoly , ubytovanie a strava v cene, ďalšie informácie ešte budú zverejnené
  • 1. ročník – 15,30 hod.
  • 2. ročník – 16,00 hod.
 • Tesnou bránou 2019 – kto má záujem môže si objednať a zakúpiť v kostole, 1 ks má stáť 4, 50 Eur
 • Nedeľná škola pozýva všetky deti do svojich priestorov, program prebieha počas dopoludňajších bohoslužieb v školskom roku
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 2.09.2018
 • V kostole sú prihlášky pre konfirmantov do prvého ročníka, prihlasovať deti od 6. – 7. ročníka ZŠ
 • Príprava pre konfirmantov sa začne v piatok 14.9.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu o 17,30 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 26.08.2018
 • Kajúce bohoslužby v piatok 31.08.2018 o 16,30 hod.
 • Nedeľa 2.09.2018 ; bohoslužby o 10,00 hod. – večera Pánova na Nový chlieb
 • V kostole je nová Remidia
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 5.08.2018
 • V nedeľu 12.8.2018 je dobrovoľná zbierka pre reformovaný zbor Štrkovec – stavba novej fary
Gajdošoci Juraj
Do pozornosti – V časti Kázne a úvahy nájdete úvahy z Augusta 2018 !
OZNAMY z 15.07.2018
 • Výlet loďou na Zemplínskej Šírave bude 29.7.2018, nedeľa o 15,00 hod., loď vypláva z lodenice na Lúči, pozývame jednotlivcov a rodiny
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 8.07.2018
 • Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky pre reformovaný zbor Svätuš na opravu strechy kostola
 • Kto má záujem o opatrovanie alebo o opatrovateľský kurz, môže sa nahlásiť na našom farskom úrade
 • Nyregyháza – odchod autobusu je v sobotu o 7,30 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 1.07.2018
 • V nedeľu 8.07.2018 prebehne dobrovoľná zbierka pre reformovaný zbor Svätuš – oprava strechy kostola
 • Školákom, rodičom a učiteľom prajeme požehnané leto a pekné prázdniny !
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 24.06.2018
 • Nyregyháza kúpalisko 14.07.2018 , odchod autobusu o 7,30 hod. , kto má záujem nahláste sa v kostole
 • Kalvínske hlasy – nové číslo je v kostole
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 17.06.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 20.06.2018 o 17,30 hod.
 • Zbierka pre Trhovište – rekonštrukcia reformovaného kostola , dobrovoľná zbierka bude v nedeľu 24.06.2018
 • Výlet na kúpalisko v Nyregyházi, prvá polovica júla v sobotu, cestovné tam a späť 5 Eur, vstup si hradí každý sám, účasť sa zapisuje v kostole
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 10.06.2018
 • Biblická hodina v stredu nebude !
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 13.06.2018 o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 15.06.2018, stretnutie mládeže
 • Dnešné ofery budú prečítané v nedeľu 17.06.2018
 • Dobrovoľná zbierka pre ústredie diakónie RKCS na podporu diakonickej práce s odkázanými
 • Pri pohreboch slúžia duchovní – M. Kačkoš a P. Kačkoš ; pondelok, utorok, streda ( 11.6.- 13.6.)
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 03.06.2018
 • Nácvik spevokolu bude vo štvrtok 7.6.2018 o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže máme v piatok 8.6.2018
 • Seniorátne stretnutie detí v Iňačovciach – sobota 9.06.2018 o 10,00 hod. ; autobus odchádza od OC Zemplín o 9,50 hod.
 • Výlet do Botanickej záhrady v Košiciach bude v nedeľu 10.6.2018 ; autobus odchádza o 11,30 hod. od kostola
 • Dobrovoľná zbierka pre ústredie diakónie bude v nedeľu 10.6.2018 ( peršeľ )
 • Preskúšanie konfirmantov bude v nedeľu 17.06.2018 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Letné tábory detskej misie – skladačka – pozrieť
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 27.05.2018
 • Seniorátne stretnutie detí v Iňačovciach dňa 9.06.2018 o 10,00 hod., doprava je zdarma, odchod autobusu 9,20 hod. zo zastávky pri OC Zemplín ( smer Iňačovce )
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 1.06.2018
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 13.05.2018
 • V stredu biblická hodina v zmenenom čase o 16,00 hod. ; nácvik spevokolu bude o 17,30 hod.
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok o 17,00 hod. , príprava konfirmantov a stretnutie mládeže
 • Svätodušná nedeľa 20.05.2018 – bohoslužby o 10,00 hod. – Večera Pánova
 • Misijno diakonické stretnutie 20.05.2018 o 15,00 hod. – Večera Pánova
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 06.05.2018
 • Nácvik spevokolu je v stredu o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov prebieha v piatok , stretnutie mládeže
 • Nanebovstúpenie Pána – štvrtok 10.5.2018, bohoslužby budú o 10,00 hod. a o 16,30 hod.
 • Konfirmačná slávnosť bude v nedeľu 13.5.2018 , bohoslužby začínajú o 10,00 hod.
 • Misijno diakonické stretnutie s Večerou Pánovou bude v Svätodušnú nedeľu 20.05.2018 o 15,00 hod.
 • Prebieha dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu strechy nášho kostola.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 29.04.2018
 • Klub mladých – piatok 4.5.2018 o 17 15 hod. , káže farár Pavol Kačkoš
 • Výlet na Morské oko – 8.5.2018 , zraz na parkovisku pri Morskom oku o14 00 hod.
 • Výlet na Vinianský hrad – 8.5.2018 , zraz pri rimsko katolíckom kostole vo Vinnom 9,45 – 10,00 hod.
 • Dobrovoľná zbierka na rekonštrukciu strechy nášho kostola – začína od mája 2018
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 22.04.2018
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok 27.4.2018
 • Preskúšanie konfirmantov druhého ročníka máme v nedeľu 29.4.2018 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Nedeľná škola pozýva deti, rodičov a starých rodičov na Morské oko, čaká Vás nenáročná túra a opekačka, zraz 8.5.2018 o 14,00 hod. na parkovisku Morského oka. Proviant je zabezpečený !
 • Aprílové Kalvínske hlasy sú v kostole
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 15.04.2018
 • Klub mladých – Palín 20.04.2018 o 16,30 hod., káže Peter Korpa
 • V piatok 20.04.2018 nebude príprava konfirmantov a stretnutie mládeže
 • Preskúšanie konfirmantov 2. ročníka bude v nedeľu 29.04.2018 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Dom dobrého pastiera Pribeník – dobrovoľná zbierka bude v nedeľu 22.04.2018 pri výchiode z kostola
 • Prihlášky na letný tábor v Červenici sú v kostole
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 08.04.2018
 • Nácvik spevokolu – utorok 17,30 hod.
 • – streda 17,30 hod.
 • V piatok nebude konfirmačná príprava
 • Stretnutie spevokolov Michalovského seniorátu je v nedeľu 15.4.2018 o 15,00 hod.
 • Preskúšanie konfirmantov druhého ročníka bude v nedeľu 29.4.2018 po dopol. bohoslužbách
 • Kto chce môže darovať funkčný šijaci stroj pre Afriku – Misia na Níle
 • Výlet pre konfirmantov a mládežnikov 13. -14.04.2018 – Hermanovce nad Topľou, cena 5.- Eur (ubytovanie, doprava, celodenná strava a občerstvenie), prihlásiť sa je možné na farskom úrade. Odchod autobusu bude v piatok 13.4. o 16,30 hod. od nášho kostola.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 25.03.2018
 • Nácvik spevokolu je vo štvrtok 29.3.2018 o 17,30 hod.
 • V kostole sú Kalvínske hlasy a Remídia
 • V ponuke „Podujatia-Články“ nájdete článok k Ekumenickému svetovému dňu modlitieb

Veľkonočný program 2018 :

 • Veľký piatok 30.03.2018 – bohoslužby o 10,00 hod. ; večera Pánova
 • Ekumenický pašiový sprievod 30.03.2018 o 13,30 hod. ; od Cirkvi bratskej k farskému kostolu Panny Márie
 • Seniorátne kajúce bohoslužby v Michalovciach o 16,00 hod. ; káže farárka Erika Šrojtová
 • Veľkonočná nedeľa 01.04.2018 – bohoslužby o 10,00 hod. ; večera Pánova
 • – bohoslužby o 16,30 hod.
 • Veľkonočný pondelok 02.04.2018 – bohoslužby o 10,00 hod.

Prajeme všetkým milostivú a Bohom požehnanú Veľkú noc 2018 !

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 18.03.2018
 • Večerné pašijné bohoslužby budú v piatok 23.03.2018 o 17,00 hod.
 • Kvetná nedeľa 25.03.2018 – Misijno diakonické strtenutie o 15 00 hod. ; vysluhovanie večere Pánovej
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 11.03.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 14.03.2018 o 17,30 hod.
 • Večerné bohoslužby máme v piatok 16.03.2018 o 17,00 hod.
 • Hospodin je mojim útočiskom – rovnomenná básnicka zbierka od Zuzany Janošovej, k zakúpeniu za 2 Eur
Gajdošoci Juraj
pútnik
OZNAMY z 04.03.2018
 • Nácvik spevokolu je vo štvrtok 8.3.2018 o 17 30 hod.
 • Večerné pašijné bohoslužby máme v piatok 9.3.2018 o 17 00 hod.
 • Vizitácie budú v nedeľu 11.3.2018 – bohoslužby sú o 15 00 hodine
 • – presbyterská schôdza je o 16 00 hod.
 • Stretnutie s rodičmi konfirmantov 2. ročníka máme v nedeľu 11.3. po dopol. bohoslužbách
 • Možnosť zakúpiť si v kostole CD – 2 E , DVD – 3 E , z evanjelizácie Miklosa Bodisa v Košiciach
Gajdošoci Juraj
V menu časopisy nájdete nové číslo časopisu Kalvín (č. 01.2018), ospravedlňujem sa za nekomfortný formát súboru (rozhádzané stránky), ale takto som tento súbor dostal (tlačiarenský výstup)a nemožem stránky zoradiť za sebou, aby sa to dobre čítalo !
Ľ. Baranovič – správca stránky
OZNAMY z 25.02.2018
 • V stredu 28.2.2018 nebude nácvik spevokolu
 • Svetový deň modlitieb 2018 – tému pripravili ženy zo Surinamu “ Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobé“,
 • Stretnutie bude v našom kostole v sobotu 03.03.2018 o 15,00 hodine
 • Klub mladých s prenocovaním je v piatok 02.03.2018 v Palíne, začiatok je o 17,00 hodine
 • Zborové valné zhromaždenie nášho michalovského zboru bude v nedeľu 04.03.2018
Gajdošoci Juraj
Púť do Izraela
Milí bratia a sestry!

V Badíne 13. februára 2018 sa udiala mimoriadna udalosť. Predstavitelia kresťanských cirkví na Slovensku spoznajúc deštruktívne liberálne myšlienky ktoré sa dostáva k nám a charakterizuje ich ignorácia Bohom vytvoreného biblického poriadku, snaha o narušenie spoločnosti postavenej na kresťnanské základy, sa stretli, aby proti tomu všetkému protestovali.

Nikdy nevídané porozumenie a jednota vo viere charakterizovalo stretnutie medzi ca. 80 účastníkmi, na ktorej odzneli prednášky od kvalifikovaných právnikov, ktorí sú si vedomí legislatívneho systému a metodológie Európskej únie a pozorujú snahy za ktorými stojí veľmi málo, len 4% obyvateľstva. Ich hlas je však veľmi silný.

Na stretnutí sa zrodilo vyhlásenie o videní cirkví ohľadom Istambulského dohovoru, ktoré je propagované predovšetkým ako vyhlásenie proti násliu voči ženám”avšak veľmi nezbedným spôsobom zahrňa liberálnu teóriu o pohlaviach (o genderi) a jeho senzibilácií v spoločnosti a predovšetkým v školách.

Vo vyhlásení predovšetkým prosíme Vládu Slovenskej republiky, aby stiahla svoj podpis z Istambulského dohovoru, a za druhé chceme vyzvať každého rozpačitého kresťana na ostražitosť a venovanie pozornosti, na spoznanie nebezpečenstva na boj proti násiliu a podporu menželstiev a rodín.

Nakoľko sa zrodila dohoda o tom, že 25. februára 2018 toto vyhlásenie bude prečítané v každom kostole, prosíme každého duchovného pastiera, kurátora, aby sa postarali o to, aby v zmysle jednoty v kristovej viere sa to aj takto udialo. Je to podstatná vec, nebuďme nedbalý a ľahostajný, veď poznáme napomenutie apoštola Petra: “Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral.” 1Petrov list 5,8

S bratskou láskou:

László Fazekas, biskup

Vyhlásenie k Istambulskému dohovoru
OZNAMY z 18.02.2018
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 21.02.2018 o 17,30 hod.
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok 23.2.2018 o 17,00 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok 23.2.2018
 • Večera Pánova na začiatok Pašií bude v nedeľu 25.02.2018 , bohoslužby začínajú o 10,00 hod.
 • V kostole sú nové Kalvínske hlasy – február
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 11.02.2018
 • Národný týždeň manželstva – štvrtok 15.02.2018 o 17,00, Muzikál Anna – v podaní SZUŠ TALENT – UM v MsKs, vstupné dobrovoľné
 • Manželské popoludnie v CB Michalovce od 15,00 -prednášajú manželia Lipovský
 • Stretnutie rodín – Remidia n.o. , v Michalovciach 18.02.2018 o 15,00 hod. – pobožnosť, prednáška, svedectvo, občerstvenie
 • Dobrovoľná zbierka pri východe z kostola pre reformovaný zbor Ďurkov na opravu kostola, v nedeľu 18.02.2018 – dopoludnia
Gajdošoci Juraj
manželstvo
OZNAMY z 28.01.2018
 • Klub mladých, bude v piatok 2.2.2018 o 16,00 hod. v zborovej sieni michalovského kostola
 • V piatok nebude príprava konfirmantov, polročné prázdniny
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 21.01.2018
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 21.1. – 26.1.2018 – môžete smerovať svoje modlitby k jednote kresťanov
 • Príprava konfimantov a stretnutie mládeže bude v piatok 26.01.2018
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 14.01.2018
 • Príprava konfirmantov 1. a 2. ročník je v piatok, stretnutie mládeže
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
 • Ekumenické bohoslužby sú v nedeľu 21.1.2018 o 15,00 hod. v Bazillike minor, káže pravoslávny br. Sergej Barilik
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 7.01.2018
 • Biblická hodina bude v stredu 10.01.2018 o 11,00 hod.
 • Príprava konfirmantov v piatok 12.01.2018 nebude
Gajdošoci Juraj
ALIANČNÝ MOTLITEBNÝ TÝŽDEŇ
DEŇ ČAS MIESTO KÁŽE
3.1. streda 17.00 Cirkev bratská Štefan Rendoš
4.1. štvrtok 17.00 Reformovaná kresťanská cirkev Štefan Handzok
5.1. piatok 17.00 Evanjelická cirkev metodistická Juraj Godošoci
6.1. sobota 16.00 Apoštolská cirkev Bohdan Roháček
7.1. nedeľa 16.00 Reformovaná kresťanská cirkev Bohdan Roháček
21.1. nedeľa 15.00 Bazilika minor Sergej Barilik
Návrat hore