ROK 2019

Rok 2019

OZNAMY z 26.12.2019
 • Dobrovoľná finančná zbierka pre ľudí po výbuchu bytového domu v Prešove bude 29.12.2019 a 5.1.2020
 • V našej ponuke sú kalendáre na rok 2020, nástenný a knižkový
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 15.12.2019
 • V stredu 18.12.2019 nebude biblická hodina
 • Nácvik spevokolu bude vo štvrtok 19.12.2019 od 17,30 hod.
 • V piatok 20.12.2019 – 16,30 hod. bohoslužby
 • – 17,00 hod. presbyterská schôdza
 • Nedeľa 22.12.2019 – večera Pánova
 • – Misijno diakonické strtenutie o 15,00 hod. a večera Pánova
 • 24.12.2019 – Štedrý deň – bohoslužby budú o 16,00 hod.
 • 25.12.2019 – Prvý sviatok vianočný – bohoslužby budú o 10,00 hod. ; večera Pánova
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 8.12.2019
 • Nácvik spevokolu bude v utorok 10.12.2019 o 17,30 hod.
 • Biblická hodina bude v stredu o 11,00 hod.
 • Zborové adventné evanjelizačné bohoslužby budú v piatok 13.12.2019 o 17,00 hod., káže B. Roháček
 • Večera Pánova : 4. adventná nedeľa 22.12.2019; 1. sviatok vianočný 25.12.2019
 • Misijno diakonické stretnutie sa uskutoční 22.12.2019 o 15,00 hod.
 • Adventné súťažno zábavné stretnutie detí bude v nedeľu 15.12.2019 od 14,00 hod.
 • Vianočný koncert Vánok – nedeľa 15.12.2019 o 11,00 hod.
 • Joel – koncert bude 15.12.2019 o 16,00 ; kultúrny dom v Palíne
 • Štedro večerné bohoslužby máme 24.12.2019 o 16,00 hod.
 • Presbyterská schôdza bude v piatok 20.12.2019 o 17,00 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 1.12.2019
 • Streda 4.12.2019 – biblická hodina o 11,00 hod.
 • – nácvik spevokolu o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 6.12. 2019
 • Prebieha dobrovoľná zbierka obuvi a šatstva pre núdznych
 • Na nedeľu 8.12.2019 je vyhlásená dobrovoľná zbierka pre refomovaný zbor v Brezine na opravu kostola
 • Adventné súťažno-športové stretnutie detí bude v nedeľu 15.12. 2019 o 14,00 hod.
 • Misijno-diakonické stretnutie sa uskutoční 22.12. 2019 o 15,00, večera Pánova
 • Adventné evanjelizačné bohoslužby :

– Vysoká nad Uhom 2.12.2019 o 18,00 hod. ; káže E. Šrojtová

– Stretava 4.12.2019 o 18,00 hod. ; káže M. Meňkyová

– Palín 6.12.2019 o 18,00 hod.; káže P. Kačkoš

 • Večera Pánova v zbore – štvrtá adventná nedeľa 22.12.2019 a prvý sviatok vianočný 25.12.2019
 • Vystúpenie speváckeho zboru Vánok bude v našom kostole v nedeľu 15.12.2019 o 11,00 hod.

  Všetkým želáme požehnaný adventný čas !

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 24.11.2019
 • Nácvik spevokolu jbude mimoriadne v utorok 27.11.2019 o 17,30 hod.
 • Biblická hodina bude v stredu o 11,00 hod.
 • Príprava konfirmantov v piatok 29.11.2019 – NEBUDE !
 • Nedeľná škola pozýva všetky deti na nácvik vianočného programu
 • Klub mladých je 6. – 8. 12.2019 v Palíne, organizuje Remidia n.o.
 • Advent v rodine – Lastomír, ref. kostol 1.12.2019 o 15,00 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 17.11.2019
 • V stredu 20.11.2019 bude biblická hodina o 11,00 hod. a nácvik spevokolu so začiatkom o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 22.11.2019
 • Nedeľná škola pozýva deti na prípravu vianočného programu počas pravidelných nedeľných stretnutí
 • Kto má záujem môže si objednať cirkevnú tlač na rok 2020
 • V časti časopisy nájdete Kalvín – November 2019
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 10.11.2019
 • Streda 13.11.2019 – biblická hodina o 11,00 hod.
 • Streda 13.11.2019 – nácvik spevokolu o 17,30 hod.
 • Prírava konfirmantov bude v piatok 15.11.2019

 

Benefičný ples

Dňa 23.11.2019 sa uskutoční Benefičný ples so začiatkom o 18:00 hod v reštaurácii Family v Michalovciach.

Výťažkom z predaja tombolových lístkov podporíme súkromnú základnú školu pre autistov v Klokočove.

Ešte je môžnosť zakúpiť vstupenky za 25 €.

Od 11.11. 2019 sa cena vstupenky zvyšuje na 30 €. Kontakt: 0902 714 183.

Adventné stretnutie reformovaných rodín

Srdečne Vás pozývame na Adventné stretnutie reformovaných rodín, ktoré sa uskutoční prvú adventnú nedeľu 1.12.2019 o 15:00 hod v reformovanom kostole v Lastomíri.

Téma – Advent v rodine

Pre deti je prichystaný samostatný program.

Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich

V dňoch 6.- 8.12. sa uskutoční Klub pre mladých spojený so vzdelávaním táborových vedúcich.

Začiatok je o 17:00 hod. v zborovom dome v Palíne.

Záver v nedeľu po mládežníckych bohoslužbách (okolo 13:00)

Potrebné priniesť – Bibliu, spacák, športové oblečenie a obuv.

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 3.11.2019
 • V stredu biblická hodina nebude, nácvik spevokolu je o 17,30 hod.
 • Kajúce bohoslužby sú v piatok o 16,30 hod.
 • Klub pre mladých bude v Trhovišti dňa 8.11.2019 od 17,00 hod.
 • Večera Pánova na Nové víno je v nedeľu 10.11.2019
 • Misijno diakonické stretnutie s večerou Pánovou bude v nedeľu o 15,00 hod.
 • V rubrike „podujatia – články“ nájdete článok z tenisového turnaja vo štvorhre mužov, ktorý sa konal 7.9.2019
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 27.10.2019
 • Biblická hodina bude v stredu 30.10.2019 o 16,00 ; nácvik spevokolu o 17,30 hod.
 • Pamätný deň reformácie 31.10.2019 – bohoslužby budú o 10,00 a 16,30 hod.
 • Večera Pánova na Nové víno sa uskutoční 10.11.2019
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 20.10.2019
 • Biblická hodina bude v stredu 23.10.2019 o 16,00 ; nácvik spevokolu 17,30
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 25.10.2019 o 15,30 a 16,00 hod.
 • Inštalácia zvolenej farárky Marianny Slávikovej vo Svinici bude 3.11.2019 o 10,30
 • V kostole je možné objednať knihu „Chlieb náš každodenný“ za 4, 50 Eur

  Chlieb náš každodenný 2019 už tradične prináša svojim čitateľom biblické úvahy na každý deň obohatené o pekné praktické príbehy a ponúka tak jedinečný spôsob ako spojiť evanjelium a náš život. Na ceste duchovného rastu sa môžete stretnúť s tým, že prídu chvíle, keď padne zaťažko modliť sa a vytrvať v dobrom. Chlieb náš každodenný je presne napísaný tak, aby pomohol nevynechávať dennú modlitbu a stíšenie pred Pánom.

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 13.10.2019
 • Zborová biblická hodina v stredu 16.10.2019 – NEBUDE !
 • Nácvik spevokolu bude v stredu 16.10.2019 o 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 18.10.2019
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 6.10.2019
 • Biblická hodina bude v stredu o 16,00 ; spevokol 17,30
 • Klub mladých bude v piatok 11.10.2019 o 17, 00 hod.
 • Konfirmanti majú prípravu v piatok o 15,30 prvý ročník ; druháci prídu na Klub mladých
KONFERENCIA REFORMOVANÝCH SENIOROV – ČÍTAŤ PROGRAM
KONFERENCIA REFORMOVANÝCH RODÍN – ČÍTAŤ PROGRAM
konferencia
ples
OZNAMY z 29.09.2019
 • Biblická hodina je v stredu o 16 : 00 ; nácvik spevokolu 17,30 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok a stanovených časoch
 • Možnosť objednávania cirkevnej tlače na rok 2020 :
  • Kalvínske hlasy 3,60 Eur
  • Remídia 2,10 Eur
  • Kalendár 5,00 Eur
Gajdošoci Juraj

 

OZNAMY z 22.09.2019
 • streda – biblická hodina 16,00
 • nácvik spevokolu 17,30
 • piatok je príprava konfirmantov
 • na posviacku v Záhore odchádza mikrobus 29.9.2019 o 9,30 od kostola
 • môžete sa v kostole hlásiť na odber cirkevnej tlače – Kalvínske hlasy, Remídia, Kalendár
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 15.09.2019
 • Stretnutie mládeže v Tušiciach 20. – 21. 9.2019 od 18,00 hod.
 • Športový deň v Základnej škole v Trhovišti 21. 9. 2019 od 9,30 hod. začína pobožnosťou
 • Záhor – posviacka obnoveného kostola 29.9.2019 o 10,30 hod.
 • Príprava konfirmantov v piatok 20.9.2019 nebude !
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 8.09.2019
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 13.09.2019 – 1. roč. – 15,30 hod.
  2. roč. – 16,00 hod.

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 1.09.2019
 • Príprava konfirmantov 1. a 2. ročníka začína v piatok 13.09.2019
 • V kostole sú prihlášky na prípravu konfirmantov do prvého ročníka
 • Tesnou bránou 2020 – kto má záujem o túto publikáciu môže sa zapísať v kostole
 • Pozývame všetkých na Tenisový turnaj v areáli GPH Michalovce 7.09.2019 od 8,00
 • Školákom, študentom a učiteľom želáme Požehnaný nový školský rok 2019 / 2020
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 11.08.2019
 • Kajúce bohoslužby máme v piatok 16.08.2019 o 16,30 hod.
 • Večera Pánova na Nový chlieb je v nedeľu 18.08.2019, bohoslužby o 10,00 hod.
 • Misijno doakonické stretnutie v nedeľu 18.08.2019 o 15,00 hod. , večera Pánova
Gajdošoci Juraj

 

Pozvanka Rock
OZNAMY z 30.06.2019
– všetkým deťom, rodičom a učiteľom prajeme pekné a dlhé letné prázdniny !!!
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 26.06.2019
Benefičný koncert
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 2.06.2019
 • V stredu 5.06.2019 nebude zborová biblická hodina
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 7.06.2019
 • Klub mladých 7.06.2019 v Palíne, na fare od 17,00 – možnosť prenocovať v spacáku
 • Kajúce bohoslužby v piatok 7.06.2019 o 16,30
 • Svätodušná nedeľa 9.06.2019 – bohoslužby 10,00 , večera Pánova
 • Misijno diakonické stretnutie 9.06.2019 o 15,00 , večera Pánova
 • Svätodušný pondelok 10.06.2019 – bohoslužby 10,00
 • Preskúšanie konfirmantov 1. ročníka 16.06.2019 po dopol. bohoslužbách
 • Výlet do ZOO Nyregyháza 29.06.2019 , odchod autobusu o 6,30 od kostola, cestovné pre dospelých 5 Eur, deti zdarma, vstup a réžiu ZOO si hradí každý sám
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 26.05.2019
 • Biblická hodina bude v stredu 29.05. 2019 o 11,00 hod.
 • Preskúšanie konfirmantov 1. ročníka bude v nedeľu 16.06.2019 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Nanebovstúpenie Pána 30.05. 2019 – bohoslužby budú vo štvrtok o 10,00 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNNAMY z 19.05.2019
 • V stredu 22.05.2019 je biblická hodina o 11,00
 • Príprava konfirmantov bude v piatok
 • Konfirmačná slávnosť je v nedeľu 26.05.2019
 • Ďakujeme rodičom konfirmantov za sobotňajšiu brigádu
 • V kostole sú prihlášky na letný tábor v Červenici
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 12.05.2019
 • Stretnutie seniorov v Tušiciach 15.05.2019 ; odchod mikrobusom od nášho kostola bude o 9,30 hod.
 • Posviacka reformovaného kostola v Trhovišti bude 19.05.2019 o 10,30 hod.
OZNAM : po stretnutí detí sa našli zabudnuté časti oblečenia, vyzdvihnúť si ich môžte v kostole v Michalovciach (viď foto) :
obr1obr2obr3
Gajdošoci Juraj
Oznamy z 5.05.2019
 • Príprava konfirmantov a mládeže bude v piatok 10.05.2019
 • Preskúšanie konfirmantov druhákov máme v nedeľu 12.05.2019 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Deň seniorov bude v Tušiciach 15.05.2019 , na bohoslužbách káže Eva Sabová Kozárová
 • Posviacka reformovaného kostola v Trhovišti sa uskutoční 19.05.2019 o 10,30 hod.
Gajdošoci Juraj
MDD_2
Oznamy z 28.04.2019
 • V piatok 3.5.2019 bude príprava pre konfirmantov a stretnutie mládeže
 • Prehliadka seniorátnych spevokolov bude v nedeľu 5.05.2019 v reformovanom kostole v Blatnej Polianke
 • Preskúšanie konfirmantov 2. ročníka máme 12.05.2019 po dopoludňajších bohoslužbách
 • Ohlásená túra na Morské oko 8.05.2019 sa odkladá, niektorí sa nemôžu zúčastniť
 • Predtáborové stretnutie vedúcich
  V dňoch 10.-11. mája 2019 sa o 17:30 uskutoční Stretnutie táborových vedúcich v Lúčkach. Potrebné priniesť spacák. Občerstvenie je zabezpečené. V sobotu je to spojené aj so Seniorátnym stretnutí detí, ktoré sa uskutoční tiež v Lúčkach so začiatkom o 10:00 hod. Predpokladaný záver je v sobotu okolo 15:00 hod. Srdečne pozývame všetkých, ktorí majú túžbu slúžiť na Letných biblických táboroch v Červenici. (pomocný vedúci – od 15 rokov, vedúci – od 18 rokov)
 • Seniorátne stretnutie detí

  11.5.2019 o 10:05 Lúčky (ZADARMO vypravované autobusy)

 • Deň seniorov

  Dňa 15. mája 2019 sa uskutoční Deň seniorov v Tušiciach. Začiatok programu je o 10:00 v reformovanom kostole.

  Slovom a svedectvom o svojej službe poslúži sestra farárka Eva Sabová Kozárová.

  Občerstvenie a obed bude zabezpečený. Kvôli zabezpečeniu stravy Vás prosíme, aby ste svoju účasť nahlásili prostretníctvom Vášho farára alebo telefonicky na čísle 0902 714 183 najneskôr do 13.5.

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 22.04.2019
 • Príprava konfirmantov v piatok 26.4.2019 nebude, máme výlet do Hermanoviec nad Topľou
 • 5.05.2019 o 15, 00 hod. bude ekumenická pobožnosť na hrade nad obcou Vinné
Gajdošoci Juraj
Výlet

 

 

OZNAMY zo 14.04.2019
 • Pašijne evanjelizačné bohoslužby budú v stredu 17.04.2019 o 17, 00 hod.
 • Veľký Piatok :
  • Bohoslužby budú o 10,00 hod. ; večera Pánova
  • Ekumenický pašiový sprievod 13,30 hod. od Metodistov k starému contorínu
  • Seniorátne kajúce bohoslužby o 15, 00 hod. ; káže Vdp. Marek Kačkoš , hudobne účinkuje Joel
 • Veľkonočná nedeľa :
  • Bohoslužby budú o 10, 00 hod. ; večera Pánova
  • Odpoludňajšie bohoslužby o 16,30 hod.
 • Veľkonočný pondelok – bohoslužby budú o 10,00 hod.
 • Pripravuje sa výlet pre konfirmantov 26.- 27.04.2019 Hermanovce nad Topľou ; prebieha prihlasovanie , poplatok na osobu 5 Eur

Prajeme všetkým požehnanú Veľkú noc !

Gajdošoci Juraj
Michal Hromaník
OZNAMY zo 7.04.2019
 • Kvetná nedeľa 14.04.2019 – Misijno diakonické stretnutie o 15:00 hod., bude vysluhovaná večera Pánova
 • V kostole sú prihlášky na zájazd Po stopách reformácie do Debrecína
 • Pre odberateľov máme nové číslo Remídie
Gajdošoci Juraj
Pozvánka
OZNAMY z 31.3.2019
 • V stredu 3.4.2019 mimoriadne nebude zborová biblická hodina
 • Príprava konfirmantov a mládeže bude v piatok 5.04.2019
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok o 17,00 hod.
 • Vizitácie budú v nedeľu 7.4.2019 – od 15,00 hod. bohoslužby

  – 16,00 hod. presbyterská schôdza

Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 24.03.2019
 • Biblická hodina bude v stredu o 11,00 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže v piatok 29.03.2019
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok o 17,00 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 17.03.2019
 • Biblická hodina bude v stredu 20.03.2019 o 11,00 hod.
 • Riadna presbyterská schôdza v stredu 20.03.2019 o 17,00 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok 22.03.2019
 • Kajúce bohoslužby budú v piatok 22.03.2019 o 17,00 hod.
 • Prezentácia – Gedeón bude v nedeľu 24.03.2019 v rámci dopoludňajších bohoslužieb
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 10.03.2019
 • V stredu 13.03.2019 nebude biblická hodina
 • Večera Pánova na začiatok Pašii bude v nedeľu 17.03.2019, začiatok o 10,00 hod.
 • V kostole je nový Kalvín (nájdete aj na našej stránke v časti časopisy) a Kalvínske hlasy
 • Mesiac knihy Marec, pre záujemcov sú pripravené v kostole kresťanské knihy
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže v piatok nebude
parte Hromaník
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 3.03.2019
 • Zborová biblická hodina bude v stredu 6.03.2019 o 11,00 hod.
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 8.03.2019
 • Klub mladých 8.03.2019 o 17,00 hod. v Palíne, káže Milan Šikora
 • Svetový deň modlitieb 10.03.2019 v Lastomíre o 15,00 hod. , káže Pavol Kačkoš
 • V nedeľu 10.03.2019 dobrovoľná zbierka pre teologický internát Pála Rádayho, kde bol požiar
 • Zborové valné zhromaždenie v rámci bohoslužieb 10.03.2019
 • Večeru Pánovu na začiatok Pašii máme v nedeľu 17.03.2019
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 24.02.2019
 • V stredu 27.2.2019 nebude zborová biblická hodina kvôli pohrebu ses. Maximovej
 • Riadna schôdza presbyterstva bude v piatok 1.03.2019 o 17: 00 hod.
 • V piatok bude príprava konfirmantov
 • Svetový deň modlitieb bude v sobotu 2.03.2019 o 16:00 hod. v evanjelickom kostole a.v. Michalovce
 • Stretnutie reformovaných rodín 3.3.2019 o 15:00 hod. v Sečovciach, prednášajú manželia Kolarovskí
 • Stretnutie s rodičmi konfirmantov 2. ročníka bude v nedeľu 3.3.2019 po dopoludňajších bohoslužbách
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 17.02.2019
 • Stretnutie reformovaných rodín v Sečovciach, 3.3.2019 v zborových priestoroch
 • V nedeľu 3.3.2019 po bohoslužbách stretnutie rodičov konfirmmantov 2. ročníka
 • Svetový deň modlitieb 2.3.2019 o 16,00 hod. v evanjelickom kostole a.v. v Michalovciach
 • Pre záujemcov je v kostole Sprievodca čitateľa Biblie
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 15.02.2019
 • Príprava konfirmantov bude v piatok 15.02.2019 v tradičnom čase
 • Klub pre mladých v piatok 15.02.2019 o 17,00 hod. ; Život kresťanov v Afrike
 • Trvá dobrovoľná zbierka na opravu strechy nášho kostola, doterajšim darcom ďakujeme !
Gajdošoci Juraj

 

Informácia o prijímacích skúškach na Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského, Škultétyho 10 v Košiciach, ktoré sa uskutočnia v dňoch 25.-26.3.2019.
Katarína Hegedüšová
primacie skusky
prijim_skusky

 

OZNAMY z 3.02.2019
 • Príprava pre konfirmantov a stretnutie mládeže bude v piatok 8.02.2019
 • Tomthy – Premena tour , koncert v našom kostole 9.02.2019 o 18,00 hod.
 • Ekumenická pastoračná služba vyhlasuje zbierku detského šatstva pre deti do 15 rokov, môžte doniesť v krabiciach od banánov do kostola, šatsvo je určené pre deti v krízových oblastiach sveta
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 27.01.2019
 • Biblická hodina bude v stredu o 11,00 hod.
 • V piatok 1.02.2019 nebude príprava konfirmantov ani stretnutie mládeže !
 • Seniorátna biblická hodina sa uskutoční 4.02.2019 od 14,00 hod.
 • Timothy – Premena tour, koncert bude 9.02.2019 o 18,00 hod. v našej zborovej sieni v Michalovciach
Gajdošoci Juraj
OZNAMY z 13.01.2019
 • V stredu 16.1.2019 nebude biblická hodina
 • Riadna presbyterská schôdza bude v piatok 18.1.2019 o 17,00 hod.
 • Príprava konfirmantov a stretnutie mládeže máme v piatok
 • Hrebienok , autobus odchádza o 6,00 hod. v sobotu 19.1.2019 od nášho kostola
 • Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov – Ekumenické bohoslužby budú v nedeľu 20.1.2019 o 15,00 hod. v našom kostole
 • Konfirmáciu v našom zbore plánujeme na 26.5.2019 zo začiatkom o 10,00 hod.
Gajdošoci Juraj
OZNAMY zo 6.01.2019
 • Zájazd na Hrebienok v sobotu 19.01.2019 , odchod autobusu od nášho kostola je o 6,00 hod., predpokladaný odchod z Tatier je o 16,00 hod. , možnosť lyžovania, sánkovania vo vybranom stredisku alebo návšteva ľadového domu na Hrebienku
Gajdošoci Juraj
Návrat hore