Aktuality Oznamy April

Oznam pre konfirmantov a ich rodičov o preložení termínu konfirmačnej slávnosti:


Oznamujem konfirmantom druhého ročníka a ich rodičom, že konfirmácia sa prekladá zo 17.5.2020 na 4.10.2020.

Veľkonočné oznamy:

  • Veľký Piatok – internetový prenos bohoslužieb bude v premiere o 9 : 00 hod
  • Veľkonočná nedeľa – internetový prenos bohoslužieb v premiere o 9 : 00 hod. Bohoslužby budú vysielané s večerou Pánovou.
  • Veľkonočný pondelok – internetový prenos biblického veľkonočného pozdravu bude odvysielaný v premiere o 9 : 00 hod.
  • Všetkým úprimne prajeme požehnanú Veľkú noc 2020 !

Predsedníctvo reformovaného kresťanského zboru v Michalovciach, ďakuje doterajšiemu správcovi našej internetovej stránky za korektnú dlhodobú spoluprácu. Bývalému správcovi želáme Božie požehnanie! Juraj Gajdošoci farár, Jaroslav Bánoci kurátor.

Veľkonočný obežník:

https://www.kalvin-test.sk/wp-content/uploads/ActualityFiles/24-1-2020_ve__kono__ny_obe__nik-1_page-0001.jpg