Aktuality

Oznamy 04.07.2020

Biblická hodina bude v stredu 7. 7. 2021 o 16 : OO hod.
Príprava konfirmacie je v piatok 9. 7.2O21 o 17 : OO hod.
Konfirmačná slávnosť je v nedeľu 11.7. 2O21 o 1O : OO hod.
Bohoslužby popoludní 11.7.2021 o 16 : 30 hod

Pre zobrazenie všetkých video – Bohoslužieb
alebo priamých prenosov z Bohoslužieb kliknite tu

OZNAM:

Milí členovia nášho cirkevného zboru, vážení sympatizanti a podporovatelia,
bratia a sestry v Ježišovi Kristovi, oznamujeme Vám že Vaše ofery a príspevky je možné posielať elektronicky na č.ú. Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku – cirkevného zboru Michalovce
IBAN: SK 36 5200 0000 0000 1114 2477

V správe pre prijímateľa uveďte prosím účel ofery, príspevku :

DAN – platba cirkevnej dane
ZBOR – na slávu Božiu /prevádzkové potreby zboru
ZBIERKA – účelová zbierka
KAZATEL – podpora kazateľa
Podľa Vášho uváženia môžte a nemusíte uviesť meno a priezvisko prispievateľa.
Prajeme všetkým hojnosť Božieho požehnania.
Ing. Jaroslav Bánoci – kurátor zboru

Mgr.Juraj Gajdošoci – zborový farár

Návrat hore